Over mij

Hallo, ik ben Vanessa
Relatietherapeut & Seksuoloog
Ik werk als seksuoloog en relatietherapeut; met een groot hart voor mijn vak: Relatietherapie en Seksuologie en alles daaromheen. Mijn interesse in mensen en hun relaties is door de jaren heen uitgegroeid tot een heuse passie. Zoals het kleine jongetje dat ervan droomt om profvoetballer te worden... Als (cis-gender) vrouw heb ik er mijn missie van gemaakt om - Bruut Eerlijk - de gesprekken over de liefde, relaties, seksualiteit, intimiteit en kinderwens, in al z'n vormen en met al z'n uitdagingen, aan te gaan en deze bruisend en levendig te houden op een fijne en toegankelijke, doch correcte, manier.

 

Mijn afgelegde weg

Ik ben een 80’skid, Benjamin van de familie en levende ‘poppemie’ voor de oudere nichten en neven (Enfin… Toen ik nog klein, braaf en schattig enz. was…). Als tiener en twintiger zorgden paardrijden en toneelspelen voor ontspanning. Ik was een bezige bij met een voorliefde voor gezonde, gezellige druktes. Wel een gezelligheid dewelke ik liefst van aan de kant, rustig observerend, meemaakte.

Ik studeerde in 2001 af als sociaal verpleegkundige en ging in het plaatselijke ziekenhuis aan de slag; in de psychosociale begeleiding. Opnieuw stond ik daar als Benjamin in die nieuwe volwassen wereld. Gelukkig kreeg ik vele kansen (Die ik met vallen en opstaan benutte). Even later startte ik met de studie Criminologische Wetenschappen. En opnieuw ging een heel nieuw stuk van de wereld open, een zeer boeiende wereld wel. Aansluitend vervolmaakte ik ook een Aggregaatsopleiding en begon ik les te geven. Maar de drang naar zelfontplooiing werd groter. Dit alles bracht mij bij de opleiding Seksuologie. Wat mij nog meer kader gaf om mensen te begrijpen bij de hindernissen die ze tegenkomen.

Beroepshalve liep mijn pad van een tewerkstelling in een algemeen ziekenhuis, over naar een job in het onderwijs en uiteindelijk weer naar een betrekking in een psychiatrisch ziekenhuis. Qua studies volgde ik na de Seksuologie een jaaropleiding partnerrelatietherapie. Werken met paren vraagt een specifieke aanpak, een gerichte expertise en concrete vaardigheden, dus ging ik mij deze ook meer eigen maken.

Daarnaast heb ik mij eveneens verdiept in kinderwens en fertiliteit an sich, alsook de effecten hiervan op de seksualiteitsbeleving, de partnerrelatie en de eigen lichaamsbeleving. Ik volgde hiervoor oa. de opleidingen ‘Kinderwensconsulent’ en ‘Rouw- en verlieskunde’ en verdiepte mij hier zelf verder in. Zo werden kinder-wens, zwangerschapsonderbreking, doodgeboorte,… belangrijke thema’s voor mij.

Daaropvolgend ving ik de psychotherapie opleiding aan; een interessant, intensief, pad van vier jaar. Ik koos hierin voor de oplossingsgerichte strekking omdat de meeste andere psychotherapieën zich allereerst richten op het omschrijven van de moeilijkheden en het onderzoeken van de oorzaak, terwijl de oplossingsgerichte psychotherapie zich vooral gaat richten op het oplossen van de moeilijkheden.

De oplossingsgerichte therapeut zal dus samen met zijn cliënt op zoek gaan naar oplossingen in zijn unieke context van wensen en verwachtingen. Dus niet de diagnose van het probleem is het vertrekpunt van deze vorm van psychotherapie, maar wel de analyse van de oplossing. En dit voelde voor mij als de meeste geschikte aansluiting/aanvulling op mijn eerdere gevolgde opleidingen en opgedane ervaringen.

Waar ik mij enerzijds bijkomend heb toegespitst op alles wat met kinderwens en -verlies te maken heeft, zag ik anderzijds ook een groeiende nood aan specifieke aandacht voor koppels in her- of nieuwsamengestelde gezinnen. Als we rondom ons kijken leeft minstens 10 % in een hersamengestelde gezinssituatie. Waarop ik mij ook verder ben gaan bekwamen in het ondersteunen van koppels in deze situatie.

Doch had ik het gevoel dat er nog één klein puzzelstukje, één tool of methode om in te zetten om mensen met moeilijkheden omtrent seks, relaties, kinderwens,… te ondersteunen, ontbrak. Dit stukje was de opleiding EFT die ik in 2021 aanvatte. Stress veroorzaakt vele lichamelijke, psychische en emotionele klachten. EFT (emotional freedom technique) is een veilige methode waarmee deze problemen effectief en relatief snel kunnen worden opgelost.

Ontelbare praktijkvoorbeelden hebben aangetoond dat EFT een zeer effectieve techniek is, zelfs voor het behandelen van ernstige trauma´s. Hiervoor zijn in de regel beduidend minder sessies nodig dan de vele andere, meer  reguliere, therapievormen en voor mij dus ideaal om mee in te zetten in mijn begeleidingen en erg aansluit bij het idee van kortdurende, oplossingsgerichte therapie.

En zo… Zo zijn verder bijscholen en zelfontwikkeling een ongelooflijke uitdaging, een groot nut, maar tevens een levenslang doel geworden…

 

Mijn visie

Romantische liefde’, ‘Geweldig stomende seks’, ‘A happy family’,… Je komt er dagelijks mee in contact. Denk maar aan die ene reclame op tv, dat spotje op de radio, die affiche in het bushokje; deze ‘feel good stuff’ sells (Met het juiste filterke op toch!)! Zo worden we ook meer geconfronteerd met hoe we onszelf en onze relatie(s) ervaren. Vragen als “Ben ik wel goed bezig?”, “Beantwoord ik aan alle normen van de samenleving?” “Is het bij mij wel opwindend genoeg?”, “Maak ik de juiste keuzes?”,… steken de kop op. Als we de moeite nemen om bewust rondom ons te kijken, dan merken we op dat relaties, samenleven, een kinderwens en seksualiteit toch niet zo vanzelfsprekend zijn. Wat doen we met zaken als afwijzing, liefdesverdriet, bedrog, rouw, onvruchtbaarheid, etc.? Geen paniek je bent niet de enige die zich af en toe zulke vragen stelt! En vaak is dergelijke impasse ook gewoon een fase. Vandaag de dag lijkt het immers alsof relaties en seks en kinderwens heel hot en trendy en dus ook heel bespreekbaar zijn… Lijkt… Het lijkt zo… Des te groter de misvatting dat we alles weten over relaties en seks en voortplanting (Oei, is dat dan niet hetzelfde?!). En dat dit allemaal ‘spontaan’ moet gebeuren, zoals op tv en op sociale media. Dat is niet zo. Niet alles moet ‘vanzelf’, makkelijk of ‘spontaan’ gaan. Integendeel. Vaak loopt het leven niet over die spreekwoordelijke rozen. En als je moet wachten tot alles ‘spintaan’ uit de lucht komt vallen dan kan je beter wachten op Godot. En we weten allemaal dat die ook nooit gekomen is…

We weten lang niet alles. En vergis je niet; we praten ook niet over alles en al zeker niet met iedereen. Of we bespreken het op een eerder wat oppervlakkige, zelfs lacherige, ontwijkende manier, zolang het maar niet te direct is. We geven immers niet graag toe dat het ook bij ons wel eens wat minder goed kan gaan. Dat wij ons ook eens zorgen maken, of ook wel eens wat vragen hebben. Het is vaak moeilijk om te moeten vaststellen dat ons leven een andere wending heeft genomen dat wat we ons er hadden van voorgesteld.

Bovendien is datgene wat we (denken te) weten vaak berust op onwaarheden of halve waarheden. Waarop onder andere reclamebureaus en sociale netwerksites maar wat graag inspelen om hits te scoren, views te halen,  producten te verkopen, bezoekers te lokken… Het lijkt allemaal heel wat. Natuurlijk gaat het hier vaak over heel intieme onderwerpen, die we niet zomaar met iedereen willen en/of kunnen bespreken. Daarom kan een neutrale, professionele hulpverlener, die niet bij jouw leven betrokken is, hierin van betekenis zijn.

 

Mijn missie

Graag wil ik mensen helpen door de wirwar van (vaak onjuiste) informatie te ontrafelen, foutieve veronderstellingen en irreële verwachtingen over seks, relaties, lichaam en fertiliteit uit de weg te ruimen. Concreet, op een heldere manier, in gebruiksklare taal. In een aangenaam, gezellig ogend, aantrekkelijk kader.

Ik wil, met een combinatie van een stevige theoretische academische achtergrond, een voortdurend bijscholen en zeer veel ervaringsleren, mensen met vragen rond seks, relaties,  fertiliteit en lichaamsbeleving informeren, educeren en bijstaan in hun zoektocht naar antwoorden en oplossingen.

En dit in een gemoedelijke, aangename sfeer. Een sfeer van aanvaarding en respect, waar elke beleving gewoon mag zijn wat ze is. Een sfeer van begrijpen en kaderen, maar ook een sfeer van ‘rechttoe rechtaan’,  confronteren en uitdagen. Erkennen en herkennen. Zonder al te veel franje. En een vleugje humor! Uiteraard humor…

 

Mijn strategie

Het bestuderen van mensen in hun verschillende relaties tot mekaar, hun gedrag en hun wijze van communiceren werden mijn stokpaardjes. Seks, relaties, hersamengestelde gezinnen en kinderwens en -verlies werden mijn thema’s. Mijn profielen (of achtergronden) als seksuoloog, relatietherapeut en psychotherapeut werden de kapstok waaraan ik alles verder ophang.

​Mijn professionele bezigheden kan je onderbrengen in drie luiken. Ten eerste het therapeutische (Ik vind dat eigenlijk een zwaar en zeer vervelend woord ‘therapie’, maar ik heb tot op heden nog geen ander, juist aanvoelend woord ter vervanging gevonden. Tot zolang dien ik dus dit vieze woord te gebruiken. Sorry daarvoor.), waar je mij voor begeleidingen kan raadplegen. Dit kan een individuele begeleiding zijn of als koppel.

De begeleiding kan face-to-face plaatsvinden. Dan praten we met mekaar bij mij in de praktijk. Maar het kan ook via videocallgesprekken. Dit loopt eigenlijk geheel hetzelfde als face-to-facegesprekken alleen zitten we dan niet live tegenover mekaar in eenzelfde ruimte, maar zitten we allemaal achter een (liefst allemaal een apart) scherm en praten we met mekaar van op verschillende locaties.

Daarnaast kan er voor bepaalde probleemstellingen (Ook weer zo’n vies woord! Sorry ze!) een volledig online, geautomatiseerd, programma gevolgd worden. Hier heb ik voorbeeld-gesprekken opgenomen, alsook de nodige uitleg op video vastgelegd en heel wat randinfo etc. toegevoegd. Dit kan je individueel of als koppel volgen. Of door beide partners afzonderlijk. Ieder op zijn/haar tempo, eigen manier en van op ieders eigen veilige plekje.

​Bij al deze begeleidingsvormen is respect voor de beleving van de cliënt(en) een belangrijke waarde. Ik wil de cliënt(en) vooral laten zijn wie hij of zij is. Een beetje verandering kan nodig zijn, maar erkennen van de eigenheid is dit soms ook. Mijn begeleidingswijze is sterk gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt(en). Mijn begeleidingen zijn vaak eerder kortdurend en van bij aanvang sterk resultaatgericht.

Ten tweede het luik is het luik educatie waar ik onder andere opleidingen, workshops, infosessies,… geef. Alsook bachelor- en masterproeven begeleid etc. Zelf heb ik het geluk gehad om zeer goede leermeesters ‘on the field’ tegen te komen. Met zeer veel eigenheid en allemaal op andere manieren, stonden zij mij bij in mijn leerproces. Graag wil ik dit op mijn beurt doorgeven. (Ook op mijn eigenwijze manier…)

Tot slot het luik Informeren en sensibiliseren. Zo werk ik regelmatig mee aan artikels voor Gezondheid.be; de grootste en belangrijkste gezondheidssite van België. alsook voor Minimi.be; dé online no-nonsense gids voor jonge en toekomstige ouders. En ook in de reguliere pers kan je regelmatig iets van me terugvinden. Een verzameling hiervan kan je onder het item ‘Media’ terugvinden.

Daarnaast is er ook nog mijn blog ‘Let’s talk about’. Via deze weg probeer ik op een leuke, luchtige, voor iedereen begrijpbare manier antwoorden op vragen en allerhande informatie over seks, relaties, lichaamsbeleving, fertiliteit, kinderwens, rouw en verlies, nieuw-samengestelde gezinnen,… te verspreiden aan een grotere groep mensen. Correcte informatie in begrijpbare taal, maar ook leuk gebracht.

 

Mijn opleidingen

 • Master na master Seksuologie
  Katholieke universiteit Leuven, (KUL), Leuven
 • Academische Lerarenopleiding
  Vrije universiteit Brussel (VUB), Brussel
 • Master/Licentiaat Criminologie
  Vrije universiteit Brussel (VUB), Brussel
 • Sociale Verpleegkunde
  Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Sint-Niklaas
 • Algemene ziekenhuisverpleegkunde
  Hogeschool Antwerpen, Antwerpen
 • Oplossingsgerichte psychotherapie (vierjarige therapieopleiding)
  Korzybski instituut, Antwerpen/Brugge
 • Partnerrelatietherapie (jaartraining)
  School 4 Power, Gentbrugge
 • Emotional freedom techniques (EFT)
  Tappinginstituut, Antwerpen

 • Training nieuw samengestelde gezinnen
  School 4 Power, Gentbrugge
 • Rouw- en Verlieskunde
  Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen, Kortenberg
 • Daderhulpverlening (jaartraining)
  Kern, Sint-Niklaas
 • Lifecoach
  Centrum voor volwassenen- en afstandsonderwijs, Antwerpen
 • Lifecoach (Uitdieping)
  Centrum voor volwassenen- en afstandsonderwijs, Antwerpen
 • Kinderwensconsulent
  Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen, Diest
 • Niet gemotiveerd voor hulpverlening
  Interactie-Academie, Antwerpen

 

Mijn opvolging

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en door hen erkend als klinisch seksuoloog. Ik volg zelf maandelijks intervisie en driemaandelijks supervisie met enkel oplossingsgerichte psychotherapeuten. Daarnaast volg ik tweemaandelijks supervisie in een groep met mensen die rond nieuwsamengestelde gezinnen werken. De supervisie gaat dan enkel over casussen in nieuw samengestelde gezinnen. Enkele keren per jaar heb ik individuele supervisie met een supervisor van de VVS (Seksuologie).

Tweemaandelijks hebben we ook een intervisiemoment met de therapeuten in de groepspraktijk. Dit is een heterogeen samengestelde therapeutengroep met psychologen en psychotherapeuten vanuit verschillende strekkingen. Zo probeer ik steeds bij te leren door het aftoetsen van de eigen ervaringen bij anderen en het bespreken van de ervaringen van collega’s. Ook dit is voor mij een belangrijke pijler om de kwaliteit van mijn dienstverlening te onderhouden en blijvend te garanderen.