Therapie aanbod

WAT KAN IK VOOR JE DOEN? Gesprekken op maat
Bij mij kan je terecht voor begeleiding omtrent verschillende thema's. Dit kan door middel van gesprekken; individueel, als koppel of in groep. Face to face of via videocall.
Relaties

Moeilijke communicatie, terugkerende conficten, ingeslopen patronen,...

Fertiliteit

Wel of geen of een moeilijk te vervullen kinderwens en verlies een kind.

Seksualiteit

Uitdagingen rond motivatie, verlangen, beleving... Alsook pijn, nare ervaringen,...

Hersamengesteld gezin

Relationele uitdagingen voor een liefdeskoppel in een opnieuw samengesteld gezin.

Mijn kijk op therapie

Eerst en vooral moet ik zeggen dat ik niet zo van de term ‘therapie’ hou… Deze lijkt aan te geven dat we ziek zijn of dat er iets mis is met ons en hiervoor ‘behandeld’ dienen te worden. Dit voelt enerzijds als zware woorden aan en is anderzijds ook niet altijd zo of zo zwaar, noch zwart-wit. Het woord therapie kan natuurlijk op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. En laat het ons op de meest positief mogelijke manier doen! Als je last hebt van je knie dan kun je naar de fysiotherapeut voor fysiotherapie en ook medicatie via de dokter kan een vorm van therapie zijn.

Ook mentaal en emotioneel kun je je even wat minder ‘wel in je vel’ voelen en dus even niet zo ‘gezond’ zijn. Therapie of ‘begeleidingsgesprekken’ kan dan helpen om te ‘genezen’ of om anders, voor jou beter, met de uitdagingen die in jouw leven aanwezig zijn om te gaan. En daarin is het vaak helpend je te laten bijstaan. Maar soit… ‘Therapie’ dus… Je hoeft dit dus niet alleen te doen… Soms raak je even de weg kwijt en dan kan het helpen als er iemand een stukje met je meeloopt, tot je weer goed op pad bent. Soms lucht het ook gewoon heel erg op om alleen al maar eens met iemand over datgene waarmee je worstelt te kunnen praten, om te kunnen ventileren. En dit op een plek waar men je niet veroordeelt.

Vaak heeft iemand anders, van op een afstand, ook een meer heldere en overzichtelijke kijk op de situatie. Iemand die niet in jouw verhaal betrokken is kan een veilige, neutrale, plek zijn. Een reddingsboei; waarnaar je kan grijpen… Wanneer het voor jou nodig voelt… Als jij dit wil… Op jouw tempo… Samen op pad gaan… Voor zolang jij dat nodig acht… ‘Therapie’.

Waarom therapie?

Mensen besluiten om allerlei redenen in therapie te gaan. Nu ja, ‘therapie’ vind ik – zoals eerder al aangegeven – ook vaak niet de meest geschikte term om hier te gebruiken. Deze term doet vermoeden dat men ‘ziek’ is, dat er iets ‘niet normaal’ is en men hiervoor dus een ‘therapie’ nodig heeft. Terwijl ik eerder denk dat éénieder van ons soms een wat moeilijkere periode doormaakt en al eens met wat vragen worstelt. Deze vragen en bezorgdheden delen met iemand om hieruit te leren en om steun te ervaren lijkt me dan ook een volkomen logische en menselijke reactie.

Als blijkt dat onze cholesterol of ons suikergehalte in ons bloed te hoog is en we onze voeding moeten aanpassen gaan we naar iemand die gespecialiseerd is in voeding en vragen we hem/haar/hen om voedingsadvies en om ons een tijdje bij te staan in het aanpassen van ons eetpatroon. Waarom zouden we, wanneer we met vragen rond ons seksleven of omtrent onze relatie worstelen, of wat vragen hebben rond onze kinderwens of ons lichaam dan niet naar iemand gaan die zich hierin heeft gespecialiseerd? Om samen deze bezorgdheden te bekijken? En om samen op een veilige, vertrouwelijke manier te gaan zoeken naar hoe het anders kan.

Er bestaan veel clichés over therapie: dat het heel zweverig is, dat het een eindeloos peuteren in het verleden is, dat je jarenlang elke week op iemand zijn of haar zetel moet gaan liggen om te praten over jezelf, etc. Gelukkig is dit dus een cliché en is dit de werkelijkheid niet. Hélemaal niet! (Althans bij mij toch niet! –wink wink–) Dus nee; ik heb geen canapé waarop je moet gaan liggen. En ik ga jou ook niet bezweren met allerlei toverspreuken of zo. Bij mij mag je gewoon gaan zitten (maar als je persé op de mat wil gaan liggen of zo; be my guest) en een tasje koffie of thee of een glaasje water drinken terwijl we samen praten over datgene wat jou bezighoudt.

Hoe werkt therapie?

Wanneer je voor de eerste keer naar mij komt, maak ik een beetje meer tijd voor jou of jullie vrij. Kies daarom bij het maken van een afspraak de eerste keer ook voor een ‘Eerste gesprek’. Deze ontmoeting dient om nader kennis te maken en om samen te kijken of ik daadwerkelijk iets voor je/jullie kan betekenen.

Tijdens het eerste gesprek probeer ik een beeld van jouw/jullie verhaal en vraag of vragen te krijgen en bekijken we samen hoe we deze kunnen aanpakken. Tijdens dit gesprek kan/kunnen jij/jullie ook voelen of het ‘klikt’ tussen ons. Of iedereen zich goed voelt; wat heel belangrijk is voor een goed verloop van de gesprekken.

Als het goed voelt kunnen we samen op pad. En kan/kunnen je/jullie vanaf de volgende sessie kiezen voor een ‘Vervolggesprek’. Ja kan alleen komen of jullie kunnen ook met z’n tweeën komen of we kunnen deze beide combineren. Het is het meest aangewezen de eerste keer samen te komen, als je voor het laatste opteert.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Sekstherapie

Sekstherapie is een specifieke vorm van (vaak korter durende) gesprekstherapie. Wanneer je seksuele functioneren een zorg vormt voor jezelf en/of jouw relatie en je zelf niet direct een oplossing vindt, kan deze vorm van therapie een uitkomst zijn. Men kan zowel individueel als samen met de partner op gesprek komen. In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar, met de manier van werken en is het belangrijk jouw/jullie hulpvraag of -vragen, het reeds afgelegde parcours, de doelen en verwachtingen duidelijk te krijgen. 

Er wordt vaak eerst aan psycho-educatie gedaan. Dit wil zeggen dat er uitleg gegeven wordt over allerlei aspecten van seks. Er bestaan zeer veel foute denkbeelden over seksualiteit. Seksualiteit wordt beïnvloed door biologische, psychologische, sociale en/of relationele factoren. Het is zeer belangrijk dat mensen de juiste informatie, duidelijk uitgelegd, krijgen en deze binnen het juiste kader plaatsen. Menigmaal volstaat dit zelfs al als antwoord op de (hulp)vragen of onduidelijkheden. 

Tijdens sekstherapie kunnen er eveneens vaardigheden bijgebracht worden. Vaak wordt er gewerkt met thuisoefeningen. De cliënt/cliënten krijgt/krijgen van de therapeut uitleg tijdens het gesprek. Vervolgens worden de opdrachten in de privésfeer uitgevoerd. Deze oefeningen worden besproken, geëvalueerd, eventueel bijgestuurd, tijdens een volgend gesprek. Soms is een samenwerking met een andere deskundige (aanvullend) aangewezen (arts, kinesist, hypnosetherapeut,…). Dit zal steeds, samen, besproken worden. 

Hoelang een begeleiding duurt is sterk afhankelijk van de aard van jouw zorg of vraag. Sommige mensen zijn op weg geholpen na één of twee gesprekken, soms hebben mensen meerdere vragen en dan hebben we dan ook wat meer tijd nodig. 

Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van therapie waarbij men als koppel met elkaar in dialoog gaat, door middel van een therapeut. De therapeut is eigenlijk een soort van ‘verkeersleider’. Hij of zij gaat de communicatie begeleiden en ondersteunen, soms iets trachten te vertalen of te verduidelijken, soms iets in vraag stellen,… Er zijn allerlei relationele zorgen of moeilijkheden waarvoor men in relatietherapie kan gaan. De nadruk ligt vooral op de dynamiek tussen het koppel (niet op de twee individuen), welke interacties er tussen de partners zijn en hoe deze met elkaar communiceren. Het gaat om het koppel en om hun relatie. Het koppel zal dus ook het werk dienen te verrichten. 

Het doel van relatietherapie kan van koppel tot koppel verschillen. Het streven van deze therapie is niet het creëren van de ideale relatie (die bestaat niet). Het opzet is te ontdekken wat de partners van elkaar verwachten en onderzoeken of ze elkaar dat kunnen en willen geven, dit duidelijk leren verwoorden aan mekaar en wederzijds begrip stimuleren. Het eerste gesprek is steeds een soort van kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste gesprek proberen we de situatie waar het koppel zich in bevindt en de hulpvraag of -vragen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast is het ook heel belangrijk de wens(en) van de cliënten en de mogelijkheden van de hulpverlener op mekaar af te stemmen, zodat er geen foute, onhaalbare, verwachtingen worden gecreëerd. 

Als men zich beide aan het einde van dit gesprek voldoende comfortabel voelt om met mij verder op weg te gaan, dan wordt de begeleiding opgestart. Op andere momenten kan het ook zijn dat ik niet de aangewezen persoon ben om te helpen bij jullie vragen en verwijs ik graag door naar een collega die misschien meer geschikt is. En soms mekaar liefdevol en respectvol loslaten of een andere invulling geven de best mogelijke uitkomst. Een begeleidingsproces bestaat grosso modo uit 3 fasen: de verkennende of intakefase, de therapeutische fase en de afrondingsfase. Dit zijn geen afgebakende fasen. In realiteit lopen deze fasen wel is door elkaar. Therapie is een proces dat gepaard gaat met ups en downs. Het is niet zo dat men zich na ieder gesprek beter voelt. Dat is eigen aan dit proces, aangezien er soms onaangename, moeilijke zaken besproken worden. 

De duurtijd van een begeleidingstraject varieert. Dit kan gaan van enkele gesprekken tot een langer traject. We stemmen dit af op de hulpvragen en de nood van de cliënten. Samen bepalen we de frequentie van de gesprekken en stemmen we onze agenda’s op elkaar af. Doorgaans volgen de gesprekken in het begin van de begeleiding elkaar sneller op en bouwen we deze gaandeweg af. Een relatie bestaat steeds uit drie delen: een individueel stuk van elks van de partners en een gemeenschappelijk, relationeel, stuk. Alle drie deze delen moeten aandacht krijgen als we verschuivingen wensen teweeg te brengen. Daarom dient er in de begeleiding ook voor alledrie aandacht te zijn. Zo houden we liefst zowel individuele als koppelgesprekken. 

Elk verhaal is uiteraard anders. Elke situatie vereist een andere aanpak. We stemmen onze gesprekken dus af op de vragen, de mogelijkheden, het tempo, de wensen,… van de beide partners. We evalueren dit ook telkens samen. En zou bouwen we samen, stap voor stap, verder aan dat pad. En dit op een manier die voor iedereen voldoende oké voelt. 

Begeleidingsgesprekken rond kinderwens

Met al jouw vragen en onduidelijkheden rond kinderwens kan je bij mij terecht. Maar eveneens met noden rond een zwangerschapsverlies of het verlies van een baby of rond een zwangerschapsafbreking. Of wanneer jij of jouw partner opnieuw zwanger is na een eerder verlies en hierrond toch enkele bezorgheden of zelfs angsten heeft. Kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend. We denken dit wel vaak, maar dat is het helemaal niet. Soms weten mensen niet of ze überhaupt een kinderwens hebben. Sommige koppels geraken moeilijk zwanger, andere krijgen te maken met een verlies. Dit kan een diepgaande impact hebben op diverse aspecten van het leven: zelfbeeld, lichaamsbeleving, partnerrelatie, seksleven, job, sociaal leven, financieel draagvlak,… 

Veel mensen ervaren deze fase dan ook als een zeer turbulente, emotioneel zware, soms ook vernederende periode vol stress. Hoe ga je nu om met deze storm aan emoties die dit vaak met zich meebrengt? Hoe hou je de weegschaal van draaglast en draagkracht in evenwicht? Hoe zorg je best voor jezelf? Voor de partner? Voor jullie relatie(s)? Ik bied psychologische begeleiding, maar vooral ook extra steun en maak in de eerste plaats tijd om te luisteren. Gehoord worden, ervaringen delen, advies krijgen, gesteund worden,… is belangrijk. En dit psychosociaal klankbord, in een niet medische omgeving, kan ik als gespecialiseerd therapeut tijdens die rollercoaster van gevoelens zijn. 

Ik geef hierin graag individuele en/of koppelbegeleiding op maat. We brengen meer orde in jouw/jullie gedachten door alle gevoelens op een rijtje te zetten. We zoeken naar een manier om om te gaan met opmerkingen, goedbedoelde adviezen, zwangerschapsaankondigingen etc. uit de omgeving. En na een zwangerschapsverlies, hoe pril ook, werken we eraan om jouw stilgeboren kindje een mooi plek te geven. 

Relationele begeleiding in een her-samengesteld gezin

Je vindt dat jij en jouw partner een geweldige team vormen. Een match made in heaven! Jullie delen vele interesses, kunnen goed praten, maken veel plezier samen,… En met de kinderen uit een vorige relatie vormen jullie een ‘hersamengesteld gezin’. Maar… In het dagelijks leven ontstaan er soms spanningen. Wrijvingen met elkaar en/of met de kinderen, over de ex-partner, opvoeding, enz. Het is zo pijnlijk en vermoeiend om te moeten concluderen dat het dagelijks leven zó ingewikkeld lijkt. En dat ondanks alle liefde en goede bedoelingen. 

Het lijkt alsof je de ‘puzzel’ niet gelegd krijgt. In plaats van dat je naar elkaar toegroeit, nemen spanning, ruzie, onverdraagzaamheid en/of afstand alleen maar toe. Je maakt je zorgen. En twijfel en schuldgevoel nemen het vaak over. Een hersamengesteld gezin is anders dan een ‘gemiddeld traditioneel gezin’. Hierdoor krijg je met specifieke uitdagingen te maken. Niet zomaar wat uitdagingen, maar uitdagingen die echt iets met een liefhebbende mens doen. 

Er staat namelijk veel op het spel: je thuis voelen, het welzijn van de kinderen, de indruk dat je met deze partner echt iets stabiel opbouwt waar je blij van wordt… En daar zit de crux: hoe je met die uitdagingen omgaat bepaalt of je naar elkaar toegroeit of verder van elkaar wegdrijft. Niet goed met de uitdagingen omgaan leidt ertoe dat je elkaar uit de weg gaat, belangrijke zaken onbespreekbaar laat, ruzie en gedoe hebt over de kleinste dingen twijfelt. Wel goed met de uitdagingen omgaan leidt ertoe dat je emotionele rust vindt en vol vertrouwen de uitdagingen kan aanpakken. 

Als relatietherapeut en psychotherapeut help ik je hier graag mee. Ik leer jou en jouw partner hoe je op een goede manier met die uitdagingen omgaat en hoe jullie samen tot een veilige, leuke, verbonden relatie kunnen komen. Het maakt daarbij niet uit of je net samen bent of al jaren van de ene crisis in de andere belandt. We doen dit samen, stap voor stap… Met respect voor ieders eigenheid…