Relaties

Relaties zijn voor ons allemaal van fundamenteel belang. Het hebben van relaties draagt bij tot ons persoonlijk geluk. Van alle relaties die we in ons leven aangaan, vormt die met onze liefdespartner meestal een heel erg belangrijke. Toch is het niet makkelijk om deze relatie elke dag opnieuw vorm te geven en te zorgen dat ze zowel jou als jouw partner voldoening kan blijven schenken. Net omdat we als mensen allemaal zo van elkaar verschillen, wordt het vinden van een evenwicht tussen je eigen noden of verlangens en die van je partner een uitdagende zoektocht. Relaties zijn een complex samenspel van veel factoren. En soms zien we door het bos van feiten, ervaringen en emoties de bomen niet meer.  

Met deze uitdagingen help ik jullie graag verder

 • Communicatie ontbreekt en/of wordt vermeden. Onduidelijke communicatie.
 • Partner luistert niet/begrijpt niet/ziet partner niet.
 • Er zijn veel ruzies. Negatieve spiraal.
 • Naast mekaar leven. Ieder heeft zijn eigen leven. Uit elkaar gegroeid.
 • De partner gaat vreemd of is vreemdgegaan. Ik ben zelf vreemdgaan.
 • Er is of was emotionele ontrouw.
 • Er is of was fysiek en/of verbaal geweld.
 • Eén van de partners heeft het moeilijk met autonomie, met evenwicht en/of jaloezie. Of beide.
 • Eén van de partners heeft last van bindingsangst en/of verlatingsangst. Of beide.
 • Scheiden of niet? De partner wil scheiden. Ik wil scheiden.

 • Verschil in seksueel verlangen tussen de partners.
 • Onvrede over de seksuele relatie of een seksueel ontevreden partner.
 • Seksuele (mis)communicatie.
 • Relatie en seksualiteit in menopauze, peno- of andropauze, midlife'crisis',...
 • Heropnemen van relaties en seksualiteit na lange tijd alleen bvb na (echt)scheiding, bij weduwschap,...
 • Heropnemen van relaties en seksualiteit na een lange afwezigheid/isolatie bvb na detentie.
 • Denken/twijfelen over, overwegen van, monogamie, polyamorie, open relatie, swingen,...

 

Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke begeleidingsvorm die zich bezighoudt met vraagstukken tussen (liefdes)partners. Kenmerkend is dat de partners bij deze gesprekken hoofdzakelijk samen bij de therapeut aanwezig zijn en dit pad ook helemaal samen afleggen. Individuele gesprekken kunnen ook onderdeel zijn van relatietherapie, maar steeds als onderdeel van het gezamenlijke proces en altijd in onderling overleg en voortvloeiend uit een gezamenlijke beslissing. Relatietherapie kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar welke de terugkerende problematische dynamieken zijn in de relatie. We bekijken wat we hieraan kunnen doen, doorbreken deze vastzittende patronen en kijken hoe een evenwichtige relatie (her)op te bouwen. Het kan ook helpen bij het duidelijker, directer, eerlijker met elkaar leren communiceren en op een meer constructieve manier leren aangeven wat partners van elkaar nodig hebben.

​Vaak zie ik koppels die uit elkaar gegroeid zijn of leven naast mekaar leven en die onder begeleiding terug dichter naar mekaar willen toegroeien en zich (opnieuw) meer met elkaar verbonden voelen. Dit kan veroorzaakt zijn door wederzijds misvattingen, een heel druk leven of doordat één van de partners, of allebei, mogelijks iets of een aantal zaken gedaan heeft/hebben die niet stroken met de binnen de relatie gemaakte afspraken. Ik maak hiervoor gebruik van gespreks- en coachingstechieken om het (h)erkenningsproces te ondersteunen en stimuleren. Koppels krijgen ook vaak opdrachten mee naar huis om dit buiten de therapiesessies verder in te oefenen. Relatietherapie is, bij voorkeur, een traject van korte duur zijn. Soms hebben mensen al genoeg aan enkele gesprekken, enkele tips, waarmee ze zelf verder aan de slag kunnen en soms is een wat intensievere begeleiding aangewezen. ​

Ik volgde hiervoor een jaaropleiding partnerrelatietherapie bij School 4 power te Gentbrugge; Een jaartraining voor gevormde psychotherapeuten en hulpverleners rond relatietherapie, in samenwerking met Jan Lens en May Michielsen. En ik volg hier eveneens op regelmatige basis, specifiek op koppelbegeleiding toegespitste, supervisie.