Hersamengesteld gezin

Nieuw samengestelde of ‘hersamengestelde’ gezinnen komen steeds vaker voor. De partners die hier deel van uitmaken staan voor zeer specifieke uitdagingen; uitdagingen eigen aan een nieuw- of hersamengestelde gezinssituatie. Een relatie waarin tenminste één van de partners één of meerdere kinderen uit een vorige relatie heeft, kan nu éénmaal een hele uitdaging zijn. Jij en jouw partner kunnen geweldige matchen wanneer jullie met z’n tweeën zijn, maar in ‘de andere week’ ervaar je vaak veel spanningen… Het kan erg frustrerend en vermoeiend zijn om te moeten concluderen dat het dagelijks leven zo ingewikkeld kan verlopen. En dat ondanks alle liefde en goede bedoelingen van jullie beide.

Met deze uitdagingen help ik je graag verder

 • Gevoel een goede relatie te hebben, idee dat alles goed gaat, tot (één van) de (stief/plus) kind(eren) er is/zijn en dan loopt het fout.
 • Relationele spanningen en stress. In plaats van naar elkaar toe te groeien, nemen spanning, ruzie, onverdraagzaamheid en/of afstand alleen maar toe.
 • Spanningen in het gezin: over wie er bij hoort, over de opvoeding, over de verschillen, over de aanpak,… Alsook over de verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen de partners,…

 • Negatieve houding van één van de ex-partners of het gedrag van één van de kinderen heeft een enorme impact op de partnerrelatie.
 • Emoties van partner, eigen kind of stief/pluskind doen je wankelen en vervolgens wordt er een hele negatieve vicieuze cirkel in gang gezet.
 • Jullie kunnen niet zo goed over dit alles praten. Deze gesprekken worden daardoor eerder vermeden.
 • Wanneer er wel gesprekken over de moeilijkheden plaatsvinden leiden deze niet zelden tot nog meer spanningen. Het lost niets op. Je hebt het gevoel dat gemaakte afspraken nauwelijks of helemaal niet helpen.

 • Men weet geen goede invulling te geven aan de rol als plus- of stiefouder.
 • Men heeft geen goede band met één of meerdere stief- of pluskind(eren).
 • Als plus- of stiefouder voelt men zich onzeker, buitengesloten, alsof men er niet echt bijhoort.
 • Als ouder zit men tussen twee vuren: het kind en/of de ex-partner aan de ene kant en de huidige partner aan de andere kant.

 

Begeleiding voor koppels in een hersamengesteld gezin

Een (her)samengesteld gezin is een gezin waarbij minimaal één van de partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Het nieuwe gezin kan ontstaan door scheiding of overlijden van een van de ouders. Het oude systeem kende zijn eigen dynamiek, normen, waarden en regels. Bij het vormgeven van een nieuw systeem wordt er vaak stilzwijgend van uitgegaan dat die normen en waarden het uitgangspunt blijven.

Een samengesteld gezin is anders dan een traditioneel gezin. Hierdoor krijg je met specifieke uitdagingen te maken. Niet zomaar wat uitdagingen, maar uitdagingen die echt iets met een liefhebbende mens doen. Er staat ook veel op het spel: je thuis voelen, het welzijn van de kinderen, de indruk dat je met deze partner echt iets stabiel opbouwt… Gewoon op je gemak zijn wanneer je na een drukke dag in de zetel ploft.​

Deze nieuwe uitdaging is echter vele malen ingewikkelder dan in een ‘standaard (of dat wat we misschien zo noemen?) gezin. Wie heeft welke plek? Mag er verschil bestaan tussen eigen kinderen en pluskinderen? Mag je je als plusouder met de opvoeding bemoeien? Hoe ga je om met de ex-partner? Enzovoort, enzovoort. De wens om een harmonieus gezin te vormen wordt hierdoor bemoeilijkt.

Het starten, opbouwen en onderhouden van een hersamengesteld gezin is een complexe klus, waarbij uit de praktijk blijkt dat hulp en ondersteuning veel misverstanden, ruzies en zelfs het beëindigen van de relatie kan voorkomen. Met met een degelijke ondersteuning wordt de kans aanzienlijk groter dat je wél bij elkaar blijft.

Om een weg te vinden in deze materie en koppels die deze specifieke uitdagingen in hun relatie op hun pad krijgen correct en met onderbouwd begrip te kunnen begeleiden volgde ik een training genaamd ‘Nieuw samengestelde gezinnen’ bij School 4 Power te Gentbrugge gegeven door Cindy Schepers.