Basisworkshop

MENOPAUZE WTF???
LUISTEREN NAAR JOUW LIJF
EN VERANDERINGEN JUIST LEREN INTERPRETEREN

Deze workshop is voor jou als je:

 • Aanvoelt dat je lijf ‘anders voelt’ dan pakweg 10 jaar geleden en je je vragen stelt wat dit betekent. Is dit nu de overgang?
 • Je klachten hebt waarvan je vermoedt dat het met hormonale veranderingen kan te maken hebben, zelfs als een arts zegt dat dit niet kan of ‘nog te vroeg’ is.
 • Je jezelf wil voorbereiden of wat de fase van de overgang naar menopauze kan betekenen.
 • Je ervaringen wil uitwisselen met ander vrouwen, om je minder alleen te voelen in deze verwarrende, meer kwetsbare periode van je leven.
 • Je een duidelijk zicht wil krijgen op de signalen die erop wijzen dat de overgang zich heeft ingezet.
 • Info wil krijgen hoe een huisarts, menopauzeconsulente of gynaecoloog je hiermee kan verder helpen.
 • Je wil weten welke impact de overgang kan hebben op je lijf en waarom het belangrijk is om dan extra goed voor jezelf te zorgen.

 

Wat mag je verwachten van deze avond?

 • Liesbet geeft een introductie op het thema aan de hand van haar eigen ‘overgangsverhaal’ met alle bijhorende vraagtekens, struggles en hoe ze stap voor stap antwoorden vond.
 • We brengen het gesprek over de overgang op gang door middel van het ‘menokracht card deck’. Want praten over de overgang kan best lastig zijn: soms omwille van het taboe, of door het gebrek aan kennis, of gewoon omdat we vaak geleerd hebben ‘om maar niet te zeuren en gewoon door te doen’
 • Je krijgt uitleg over de menopauze als ‘barb wire topic’, waarin verschillende aspecten van gezondheid met elkaar vervlochten zijn.
 • Je krijgt een introductie van de ‘Green climacteric scale’ als instrument om je eigen klachten in kaart te brengen. Dit kan als basis dienen om na deze workshop verder het gesprek aan te gaan over jouw ervaringen met de menotransformatie.
 • Je krijgt een metafoor mee over de overgang dat je duidelijk maakt welke uitdagingen én noden je kan ervaren in deze fase. Deze manfoor zal als kapstok dienen voor de latere verdiepingssessies (als je hiervoor kiest)
 • Mogelijkheid om jouw verhaal af te toetsen bij Liesbet en/of Vanessa en/of de andere deelnemers.
 • Mogelijkheid om vragen te stellen aan Liesbet en/of Vanessa.

 

Wat zal deze workshop jou brengen?

 • Je voelt je minder alleen in je beleving van je veranderende lijf.
 • Je voelt je beter voorbereid op wat komt, en kennisverhoging geeft een gevoel van controle.
 • Je hebt een beter zicht op wat de ‘menotransformatie’ voor jou persoonlijk zou kunnen betekenen.
 • Je begrijpt beter hoe de verschillende aspecten van je welzijn impact hebben op elkaar wanneer je hormonen wisselen.
 • Je hebt tools in handen om je klachten in kaart te brengen.
 • Je hebt meer moed om het gesprek hierover aan te gaan, met je partner, je arts… en krijgt zo meer toegang tot aangepaste hulp.