Verdieping 1

DE MENOTRANSFORMATIE: VAN KLACHT NAAR KRACHT

Deze workshop is voor jou als je:

 • De inzichten uit de basis-workshop wil leren omzetten in helpende acties.
 • Je ook meer zicht wil hebben op de meer atypische klachten die bij de overgang kunnen horen.
 • Wil leren welke de cruciale bouwstenen zijn van leefstijlveranderingen die inspelen op hormonale gezondheid.
 • Je de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met (vroegtijdige) menopauze voor jezelf in kaart wil brengen en wil leren indijken.

 

Wat mag je verwachten van deze avond?

 • Liesbet vertelt over haar proces van graduele leefstijlveranderingen die haar geholpen hebben om terug grip te krijgen op haar veranderende lijf, met vallen en opstaan.
 • We besteden aandacht aan huidige stressfactoren, aangezien het dealen met stress een belangrijke factor is bij hormonale veranderingen.
 • Je leert de vier essentiële leefstijl-bouwstenen kennen en het belang van het ‘gewoonte-gedrag’.
 • Je denkt na over jouw drie leefstijl-prioriteiten en koppelt aan elke prioriteit een minimaal doel als aanzet naar het aanleren van nieuwe gewoontes of patronen.
 • We wisselen uit over elkaars prioriteiten en geven elkaar hierin zo inspiratie.

 

Wat zal deze workshop jou brengen?

 • Je gaat buiten met een duidelijke intentie van welke leefstijlaanpassingen je wil doorvoeren om meer grip te krijgen op je veranderende lijf of om zo gezond mogelijk de overgang aan te vatten.
 • Je voelt je versterkt en geïnspireerd door de uitwisseling met de andere vrouwen, en beseft ook dat dit een heel individueel proces is.
 • Je voelt je gemotiveerd omdat je leefstijlaanpassingen gelinkt zijn aan bepaalde gezondheidsaspecten die je wil aanpakken voor jezelf.
 • Je ervaart bij dit alles steun en accountability van de groep.
 • Je weet welke andere bronnen je kan raadplegen om je hierbij verder te laten inspireren.
 • Mogelijkheid om jouw verhaal af te toetsen bij Liesbet en/of Vanessa en/of de andere deelnemers.
 • Mogelijkheid om vragen te stellen aan Liesbet en/of Vanessa.